0513 468 910 info@lab-medisan.com

Disclaimer

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over Laboratorium Medisan te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd.

Laboratorium Medisan kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan bedoelde informatie. Laboratorium Medisan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie op deze website.

Privacy
Laboratorium Medisan neemt uw privacy serieus. Wij geloven in het principe dat duidelijkheid moet bestaan over de veiligheid van de door u aan ons verstrekte gegevens. Een goede relatie met u op basis van vertrouwen, is volgens ons niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook van fatsoenlijk zaken doen.