0513 468 910 info@lab-medisan.com

Onze innovatie

Het innovatiecentrum heeft niet alleen kennis in huis ten aanzien van de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van de uit de natuur afkomstige grondstoffen, maar ook van de farmaceutische technologische aspecten van de producten, de wetgeving en de procesvalidatie.

Het innovatiecentrum is het hart van de organisatie en dagelijks bezig met;

Productontwikkeling met wetenschappelijke onderbouwing
Laboratorium Medisan ontwikkelt voortdurend nieuwe producten in samenwerking met u. Kennis van de markt gecombineerd met grondstofproducenten en wetenschappelijke literatuur voedt het innovatieteam voor het initiëren en ontwikkelen van nieuwe productconcepten.

Inkoop grondstoffen
Het innovatieteam waarborgt de kwaliteit en traceerbaarheid van de grondstoffen door zoveel mogelijk in te kopen bij de bron. Laboratorium Medisan beschikt over een wereldwijd netwerk van goedgekeurde grondstofleveranciers. Hierdoor blijft het innovatieteam permanent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen.

Wetgeving
Het innovatieteam houdt zich permanent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en adviseert de opdrachtgevers over eventuele aanpassingen als gevolg van veranderingen.

Begeleiden van het productieproces
Na de overeengekomen formulering met de opdrachtgever, begeleidt het innovatieteam het productieproces van het theoretische concept tot het consumenten eindproduct.

Kwaliteitszekerheid
In overleg met u worden de eisen van eindproducten bepaald met de daarbij behorende analysemethodes voor het waarborgen van de kwaliteit van het eindproduct.

Research & Development (R&D) team

Ons R&D bestaat uit een aantal academische geschoolde en zeer ervaren medewerkers die vanuit hun verschillende disciplines farmacie, biochemie, biologie en voeding gezamenlijk werken aan nieuwe productconcepten.

De nadruk ligt daarbij op het gebruik van actieve ingrediënten uit natuurlijke bronnen. Om een productconcept wetenschappelijk voldoende te kunnen onderbouwen wordt er gebruik gemaakt van de informatie die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek
en –publicaties, klinische studies en relevante wetenschappelijke databases. Er wordt verder uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheden om in Europa toegestane claims bij het productconcept te leveren. Een doseringsadvies en eventuele andere bijzonderheden behoren eveneens tot het productconcept.

Samenwerking

Laboratorium Medisan heeft ervoor gekozen om kennis en ervaring te vergroten en te delen met organisaties en klanten in Nederland.
Er is onder andere een samenwerking aangegaan met Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) en Het World Trade Center Leeuwarden.

Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN)
Het doel van HANNN is om de bewustheid te creëren dat een goede gezondheid op latere leeftijd, begint bij een goede gezondheid op jongere leeftijd. Door middel van het gebruik van gezondheidsproducten en medische hulpstoffen kan de kans op ziektes op latere leeftijd worden verminderd. HANNN is een van partijen die de LIFE Cooperative financiële ondersteuning biedt.

LIFE Cooperative
De Healthy Ageing Business Coöperatie is in januari 2015 officieel gestart met heldere ambities: duurzaamheid van de keten en regionale impact. Sinds 2016 heeft de coöperatie de naam “Life Cooperative” aangenomen. Verschillende Life Science en MedTech bedrijven uit het noorden verenigen zich in de Life Cooperative om onder andere gezamenlijk in te zetten op het ontwikkelen van projecten, het aantrekken van opdrachten en nieuwe samenwerkingspartners, het efficiënter opbouwen en onderhouden van internationale relaties, het effectiever aanvragen van subsidies en het slimmer organiseren van inkoop van bijvoorbeeld grond- en hulpstoffen, apparatuur en/of diensten van derden.

Bekijk voor meer informatie: HANNN en LIFE cooperative


Het World Trade Center

Laboratorium Medisan is al een aantal jaren aangesloten bij het World Trade Center Leeuwarden.
Het World Trade Center is een wereldwijde organisatie met 320 vestigingen in 90 landen.

Het ondersteunt bedrijven met internationale ambitie en helpt bij het professionaliseren van de export en import door kennis te bieden via experts en nieuwe markten te openen door contacten te leggen met potentiële zakenpartners via het wereldwijde netwerk.

Bekijk voor meer informatie: World Trade Center Leeuwarden

Ontwikkeling & Onderzoek

Samenwerking
Laboratorium Medisan werkt al jarenlang samen met universiteiten, ziekenhuizen, regionale overheden en lokale bedrijven met betrekking tot de ontwikkeling van preventieve producten voor de gezondheid van mensen. Denk hierbij aan probiotica, producten voor immuunsysteem regulatie of bloeddruk regulatie.

De door ons ontwikkelde gezondheidsproducten zijn via gebruikers ook bij wetenschappers aan universiteiten en artsen in het reguliere gezondheidssysteem onder de aandacht gekomen. Hierdoor ontstond er een contact tussen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instituten en academische ziekenhuizen en Laboratorium Medisan. Deze kennismaking resulteerde onder andere in het bespreken van de mogelijkheden om bepaalde supplementen voor (dubbel)klinisch onderzoek door ons te laten ontwikkelen en produceren.

Wij voeren diverse projecten uit in binnen- en buitenland met de volgende universiteiten en ziekenhuizen:

Binnenland:
Amsterdam (AMC), Amsterdam (UMC), Groningen (UMCG), Universiteit van Groningen (RUG), Maastricht (UM), Radboud Nijmegen (UMC), Erasmus Rotterdam (MC), Universiteit van Wageningen (WUR), Universiteit van Delft (TU Delft).
Buitenland:
Brussel (VUB) België, Gent (AMCG) België, Alicante (UA) Spanje
.

Het proces
We gaan in overleg met onderzoekers en komen tot een receptuur en batchgrootte die voor het beoogde doel geschikt is, vervolgens worden alle benodigde kwaliteitscertificaten en andere gewenste documentatie aangeleverd die door de medisch-ethische commissie van het betreffende ziekenhuis of groep van ziekenhuizen wordt gevraagd ter beoordeling. In overleg met de onderzoekers wordt bepaald in welke verpakkingsvorm wordt geleverd en op verzoek ook de gehele dubbelblind procedure randomisatie en etikettering op patiëntvolgnummer zoals dat bij klinisch onderzoek noodzakelijk is om sluitend wetenschappelijk bewijs te verkrijgen.

Enkele voorbeelden van de projecten beschrijven we hieronder:

Bekijk projecten

Trampoline studie
Erasmus MC: met de Trampoline studie onderzoeken wij of wij de bloedvaten van mensen met cystenieren soepeler kunnen maken door een zoutarm dieet in combinatie met het medicijn amiloride. Voor dit onderzoek krijgen de helft van de deelnemers zoutcapsules en de andere helft een placebo (nepmiddel), naast een zoutarm dieet. Zo kunnen wij het effect van een zoutarm dieet goed vergelijken met het huidige westerse dieet.

Zoutsuppletie bij Gitelman syndroom
Radboudumc en ErasmusMC: de studie bestaat uit meerdere N=1 studies naar het effect van zoutsuppletie bij patiënten met het syndroom van Gitelman op het kaliumgehalte in het bloed en op de klachten. Patiënten krijgen gedurende meerdere periodes geblindeerd en gerandomiseerd zout (NaCl) en placebo capsules toegediend.

Kalium studie
Van Kaliumzout is bekend dat het de bloeddruk kan verlagen. Nu zijn er ook aanwijzingen dat kalium chronische nierschade kan voorkomen. Chronische nierschade is een belangrijk probleem dat bij ongeveer 1 op de 10 Nederlanders in meer of mindere mate voorkomt. Als chronische nierschade steeds erger wordt, moeten patiënten starten met dialyse of een niertransplantatie ondergaan. Het is dus heel belangrijk om nierschade te voorkomen en te verhelpen. Om te onderzoeken of kalium nierschade kan voorkomen, vindt momenteel in Nederland de kaliumstudie plaats. Hierbij zullen ongeveer 400 patiënten met chronische nierschade gedurende twee jaar behandeld worden met kaliumzout of placebo (nepmiddel). Zowel de onderzoekers als de patiënten weten niet of ze kalium of placebo ontvangen (dubbel-blind onderzoek). Dubbel-blind onderzoek met placebo is de beste manier om objectief vast te stellen of een behandeling werkt. Na de studie wordt bekeken of de patiënten die met kalium behandeld zijn minder nierschade hebben. Omdat het gebruik van kalium bij patiënten met chronische nierschade kan leiden tot een te hoge kaliumspiegel in het bloed (wat gevaarlijk is), is een aantal veiligheidsstappen in de studie ingebouwd. Als blijkt dat kalium nierschade kan voorkomen, biedt dit unieke mogelijkheden om met aanpassingen in de voeding (kaliumrijke voeding) nierschade te voorkomen.

De studie wordt gecoördineerd door vier nierspecialisten: dr. Martin de Borst (Universitair Medisch Centrum Groningen), dr. Liffert Vogt (Amsterdam Universitair Medisch Centrum), dr. Joris Rotmans (Leids Universitair Medisch Centrum) en prof.dr. Ewout Hoorn (Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam).

Links:
www.kaliumstudie.nl
https://www.nierstichting.nl/nieuws/2017/04/eerste-grote-patientenonderzoek-naar-kalium-en-nierschade/

Magnesium onderzoek
UMCG Groningen: betreft een dubbelblind klinische studie met 3 soorten magnesium zouten bij de behandeling van vaatstijfheid, bloeddruk en darmgezondheid.

Malaria onderzoek
Universiteit van Wageningen: betreft een dubbelblind klinisch onderzoek in Tanzania. Deze studie was onderdeel van een programma om kindersterfte als gevolg van malaria terug te dringen. Gericht om vast te stellen welke vitamines en mineralen nodig zijn die invloed hebben op de ontwikkeling van het immuunsysteem.

Bloeddruk regulatie
UMCG Groningen en Universiteit Maastricht: betreft een dubbelblind klinische studie aan de universiteit van Maastricht met een mineraal uit natuurlijk bron bij de behandeling van hoge bloeddruk.

Vaataandoening van mensen met suikerziektes
Universiteit Maastricht: betreft een dubbelblind klinische studie aan de Universiteit van Maastricht met een vitamine bij de behandeling van vaataandoeningen van mensen met suikerziektes.

Immuunsysteem regulatie
Universiteit Wageningen: betreft een verkennend onderzoek bij kalveren met een extract uit een paddenstoel om de immuniteit te versterken en het veelvuldig antibiotica gebruik daarmee terug te dringen.